Rapid Continuous Multimaterial Extrusion Bioprinting

Wanjun Liu, Yu Shrike Zhang, Marcel A. Heinrich, Fabio De Ferrari, Hae Lin Jang, Syeda Mahwish Bakht, Mario Moisés Alvarez, Jingzhou Yang, Yi Chen Li, Grissel Trujillo-de Santiago, Amir K. Miri, Kai Zhu, Parastoo Khoshakhlagh, Gyan Prakash, Hao Cheng, Xiaofei Guan, Zhe Zhong, Jie Ju, Geyunjian Harry Zhu, Xiangyu JinSu Ryon Shin, Mehmet Remzi Dokmeci, Ali Khademhosseini

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

241 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Article number1604630
JournalAdvanced Materials
Volume29
Issue number3
DOIs
StatePublished - Jan 2017
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Materials Science(all)
  • Mechanics of Materials
  • Mechanical Engineering

Cite this